Toimintahistoria / vanhat jutut

Kalevalan päivänä 28.2.2012 perustettiin uusi perinteitä vaaliva ja uutta luova kulttuuriyhdistys Kaakon Kalevalaiset.
Yhdistyksen toiminta-alueena on
Miehikkälä ja Virolahti lähiympäristöineen.

Yhdistyksen arvot perustuvat ikiaikaiseen,
aitoon ja alati uusiutuvaan perinteeseen.
Tarkoitus on koota yhteen henkilöitä, jotka
haluavat toimia henkisen ja aineellisen
kulttuurin vaalijoina.Tavoitteena on vuosittain Kalevalajuhlan
järjestäminen, jäsenillat perinteen ja
käsityön merkeissä ja esitelmätilaisuudet
Kalevalasta.
Yhteistyötä koulujen kanssa halutaan kehittää,
esim. perinteisiä työpajoja.
Kansallispuvun käyttöä aktivoidaan kesäisin.

Kiinnostus Kalevalaa kohtaa kasvaa koko ajan.

”Hyväpä täss’ on miesten olla
armas naistenkin elellä.
Ei tässä surulla syöä,
ei eletä huolen kanssa.”

(Kalevala)